ר. ל.

התעשייה האווירית לישראל

מהיכרותי האישית ולאחר עבודה משותפת רבת שעות ובמגוון רחב של תקלות, מרגיש לי לנכון לציין ולהמליץ על רן כבעל מקצוע מצוין בתחומו, החותר תמיד לפתרון מהיר ויעיל לכל תקלה.